Thông tin chứng nhận chất lượng sản phẩm máy nước nóng Supergreen

 

Bằng sáng chế

Bằng sáng chế máy nước nóng hồng ngoại Supergreen của Mỹ

 

Mã vạch

Mã vạch máy nước nóng Supergreen

Mã vạch

Mã vạch máy nước nóng Supergreen

 

Thông tin công ty tại Mỹ

Thông tin công ty tại Mỹ

 

Chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Giấy chứng nhận nhập lô hàng

Giấy chứng nhận nhập lô hàng

Chứng nhận nhập hàng

 Chứng nhận nhập hàng

Giấy chứng nhận sản phẩm

 

Chứng thư giám định 01

Chứng thư giám định 01

Chứng thư giám định 02

Chứng thư giám định 02

Chứng thư giám định 03

Chứng thư giám định 03

Chứng thư giám định 04

Chứng thư giám định 04

Chứng thư giám định 05

Chứng thư giám định 05

Chứng thư giám định 06

Chứng thư giám định 06

 

Thông báo kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu lần 1

Thông báo kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu lần 1

Thông báo kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu lần 2

Thông báo kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu lần 2

 

 

Đăng bình luận